Wat je kan doen...
GiftJe kan dit door over te schrijven op rek. nr. 068-2449376-56 van vzw ELABA Meibloemstraat 38, 9000 GENTWenst u een fiscaal attest te ontvangen?

U stort op onderstaande rekening van de Koning Boudewijnstichting en u gebruikt de gestructureerde mededeling.
IBAN BE10000000000404
Mededeling/code : ***128/2481/00059***

U ontvangt automatisch een fiscaal attest. (bij giften van minimaal 40 EUR)