Realisaties

2006

START VAN DE WERKEN.

In 2006 wordt met de bouw gestart. Dank zij de inzet van de lokale bevolking kan er snel les gegeven worden in de 4 nieuwe klaslokalen.

2007

ECOLE PUBLIQUE.

Na onderhandelingen met het Ministerie van Onderwijs wordt de dorpsschool een ďechteĒ officiŽle school. Alle leerkrachten zijn nu gediplomeerde onderwijzers.

2009

OFFICIËLE INHULDIGING.

Vrienden van de vzw Elaba, samen met de mensen van het dorp en een delegatie van het Togolese Ministerie van Onderwijs huldigen plechtig de school in.

2011

UITBREIDING MET 3 KLASLOKALEN.

Uitbreiding dringt zich op. De nieuwe gebouwen en het betere onderwijs zijn een aantrekkingspool voor de kinderen van de omliggende dorpen. Het aantal leerlingen stijgt van 400 naar 600 kinderen. De school wordt hierdoor plots te klein en we besluiten om nog eens 3 klaslokalen bij te bouwen. Ze worden in gebruik genomen in 2012.

2012

SAMENWERKING MET EODEC.

Door de samenwerking met EODEC (een organisatie die tandheelkundige zorgen verleent aan Togolese kinderen) worden alle kinderen gecontroleerd op tandbederf. Zij die verzorging nodig hebben worden behandeld in de praktijk van EODEC, door 2 Belgische tandartsen.


NIEUW SANITAIR BLOK

Er worden 4 extra meisjestoiletten gebouwd.


UITBREIDING MET 3 KLASLOKALEN
Door het hoge leerlingenaantal zitten nog steeds twee klassen onder een palmbladeren dak. Elaba beslist eind 2012 om in de komende jaren nog eens 3 klaslokalen bij te bouwen, wat het totaal zal brengen op 10 klaslokalen. De voorbereidingswerken zijn gestart in januari 2013.